Archiv pro rubriku: Klima – zpravodajsky

Jak změna klimatu dopadne na zdraví a životy

Odborníci z různých oblastí dále mapují možné dopady klimatických změn, velmi sledované jsou dopady na zdraví lidí. Na setkání amerických zdravotníků v prosinci 2013 řekla Anne Kelsey Lambová z oaklandského Public Health Institute, že „Klimatická změna je jednou z největších hrozeb veřejnému zdraví naší doby.“

Oč půjde konkrétně? Centrum pro zvládání chorob a prevenci ve spolupráci s  klimatickými  experty uvádějí následující hlavní  dopady.

Vlny rekorně vysokých veder přinesou nárůst úmrtí z horka. V současné době například úpal (heat stroke) zabije v USA ročně na sedm set lidí. Pokud se množství emisí vypouštěných do atmosféry nezmění, číslo by mohlo do roku 2050 stoupnout na 5000 .

Při nepříznivém vývoji přibude také  astmatu a alergií. Vyšší průměrné teploty zvyšují množství pylů a hub ve vzduchu. Situaci by ještě zhoršilo, kdyby dále přibývaly  nebezpečné aerosoly z uhelných elektráren.

Očekává se také, že vyšší teploty a případně i vlhkost napomůže rozmnožení moskytů a komárů  a jimi přenosných nemocí. Chaotické klima bude přinášet problémy zemědělství. Delší sezóna by sice  mohla umožnit vyprodukovat více potravin,drastické fluktuace v průběhu roku a z roku na rok však mohou stresovat zemědělské plodiny. V některých regionech se mohou se šířit škůdci, proti kterým bude nutné nasadit větší množství pesticidů, což kvalitě potravin neprospěje.

Jak uvedl ve své zprávě jiný věděcký tým (prof. Jasona Westa z Univerziy Severní Karoliny), při energickém postupu proti změnám klimatu (striktní omezování pálení uhlí a rozvoj obnovitelných zdrojů a jádra) by se dalo ročně zachránit na 500 000 lidských životů.

http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/09/130926-climate-change-action-could-save-lives/